Säkerhet, tillstånd

Obemannade luftfartyg (UAS – Unmanned Aircraft Systems)

TransportstyrelsenFör att kunna bedriva en verksamhet med multikopter krävs ett tillstånd från Transportstyrelsen. Det innebär att man så fort man använder sin radiostyrda modell till annat än rekreation eller hobby måste söka och få tillstånd för UAS innan man kan utföra några uppddrag. Jag innehar tillståndsnummer UAS 1B-783 vilket innebär att jag har tillstånd för en UAS som väger max 7 kg. Dessutom har jag genomfört en utbildning för flygning i mörker och har tillstånd för detta.

Även om det i dagsläget inte finns något krav för att få tillstånd, godkänner tillståndsinnehavaren en rad regler som syftar till att framföra sin UAS på ett säkert sätt för att minska risken för skador vid ett eventuellt haveri. Några av dessa bestämmelser är:

  • Maximal flyghöjd är 120 m
  • Flygning ska ske inom synhåll utan visuella hjälpmedel som t ex kikare
  • Verksamheten får inte utföras i mörker utan särskilt tillstånd
  • Ett område med ett säkerhetsavstånd av minst 50 meter ska upprättas till människor, djur och egendom som inte hör till flygningen

Publicering och spridning av flygfoto

FörsvarsmaktenFör kommersiellt utnyttjande av flygbilder måste försvarsmaktens krav för publicering med mera följas. Det är alltså inte tillåtet att sprida bilder på t ex Internet som är tagna från luften, om de inte granskats av Försvarsmakten eller om man ansökt och fått tillstånd att själv göra den granskningen. Jag har fått tillstånd om undantag från krav på spridningsgodkännande, s.k. Självgranskningsrätt vilket innebär att jag får avgöra om bilden får spridas eller inte. Det är en stor fördel eftersom det kan ta upp till 3 veckor för försvarsmakten att godkänna en bild.

Läs mer om spridning av flygfoto på försvarsmaktens webbsida.

Försäkring

Inter HannoverFör att få UAS-tillstånd och att även säkerställa att tredje part ska gå skadeslös vid ett eventuellt haveri behövs en försäkring. Många UAS-operatörer tecknar sin försäkring hos Inter Hannover som är duktiga på den här typen av försäkring. Försäkringen jag har täcker inte skador på min egen maskin, men givetvis på annan egendom om den skulle haverera och orsaka skador.